Advokátní kancelář

JUDr. Jan Havel


 

Advokátní kancelář JUDr. Jana Havla je menší, ale zavedenou kanceláří, která svoji činnost zahájila v roce 1992. Předtím JUDr. Jan Havel působil při výkonu živého práva v oblasti podnikové. Kancelář je orientována na široké spektrum právních oblastí, což klientovi poskytuje právní servis zpravidla ve všech věcech, ve kterých jej klient potřebuje.

JUDr. Jan Havel je zapsán v seznamu České advokátní komory.

Právní služby:

  • obchodní právo
  • občanské právo (rodinné, dědické)
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • správní právo
  • servis ve věci nemovitostí (smlouvy všech typů včetně úschov plnění ze smlouvy, podání na katastr nemovitostí se zastoupením, daňové přiznání)

Klienty zastupujeme v soudních i rozhodčích řízeních, i v řízeních se správními orgány.

Odměnu za právní služby sjednáváme s klientem individuálně v závislosti na povaze, věcném i časovém rozsahu právní služby, postupujeme přitom ve smyslu advokátního tarifu stanoveného vyhláškou min. spravedlnosti ČR.

Sídlo:
Kralupy nad Vltavou (PSČ 278 01)
Přemyslova č. 457
Mapa

Kontakty:
Telefon:  315 723 632
Fax:  315 722 520
E-mail:  jan.havel@tiscali.cz